Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

LAJISTO - Lajitietokeskuksen lajiluettelo

Beskrivning

Suomen Lajitietokeskus (https://laji.fi/) ylläpitää kansallista luetteloa Suomessa tavatuista eliölajeista. Luettelo on rakenteeltaan hierarkkinen ja kuvastaa nykynäkemystä eliölajien keskinäisistä sukulaisuussuhteista. Luettelon ovat koonneet ja sitä ylläpitävät eri eliöryhmien suomalaiset asiantuntijat. Kerran vuodessa luettelosta julkaistaan viittauskelpoinen muuttumaton versio, joka on ladattavissa Lajitietokeskuksen verkkosivuilta (https://laji.fi/lajiluettelo).
Finton LAJISTO-luettelo perustuu lajiluettelon 2021-versioon, joka on julkaistu tammikuussa 2022. Lajien lisäksi luettelossa ovat mukana lajia ylemmistä taksonomisista tasoista suvut, alaheimot, heimot, alalahkot, lahkot, luokat, pääjaksot, kunnat ja yläkunnat. Mukana olevat lajia alemmat tasot ovat alalajit, muunnokset ja muodot.
Valtaosalla taksoneista on tieteellinen nimi, joka lajeilla on kaksiosainen, lajia ylemmillä taksoneilla yksiosainen. Tieteellisen nimen lisäksi luettelossa on suositeltu suomen- ja ruotsinkielinen nimi niille taksoneille, joille sellainen on olemassa. Monilla lajeilla ja etenkin lajia ylemmillä taksoneilla on edelleen ainoastaan tieteellinen nimi.
LAJISTO-luettelo päivitetään kerran vuodessa synkronoidusti Lajitietokeskuksen lajiluettelon julkaisun kanssa.
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907.

Utgivare

Kansalliskirjasto

Författare

Suomen Lajitietokeskus

Språk

Ändringsdatum

tiistai 15. maaliskuuta 2022 13:47:59

URI

http://tun.fi/MR.1

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer