Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

LIIKO - Liikenteen ontologia

Description

Liikenteen ontologia LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle. Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Liikennevirasto ja Sanastokeskus lisäsivät MEROon tieliikenteen käsitteitä vuosina 2016–2018 toteutetussa projektissa, ja tämän työn tuloksena julkaistiin uusi ontologia LIIKO. Sittemmin LIIKOa on edelleen laajennettu: Väyläviraston, Suomen Rautatiemuseon ja Sanastokeskuksen yhteistyönä ontologiaan lisättiin rautatieliikenteen käsitteitä vuosina 2020–2021, ja vuosina 2021–2022 Väylävirasto ja Sanastokeskus toteuttivat projektin, jossa tarkistettiin LIIKOn merenkulkuun liittyvä osa ja lisättiin uusia käsitteitä. Työhön osallistui asiantuntijoita myös Forum Marinumista, Suomen merimuseosta ja Museovirastosta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät LIIKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska LIIKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten LIIKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain LIIKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Publisher

National Library of Finland

Creator

Finlands Järnvägsmuseum
Finnish Terminology Centre
Finnish Transport Infrastructure Agency
National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)

Language

Version

$Id$

Last modified

Wednesday, April 27, 2022 09:51:47

URI

http://www.yso.fi/onto/mero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms