Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

LIIKO - Liikenteen ontologia

Kuvaus

Liikenteen ontologia LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle. Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Vuonna 2016 MEROa hallinnoinut Liikennevirasto ja Sanastokeskus aloittivat yhteisen ontologiaprojektin, jossa MEROon lisättiin tieliikenteen käsitteitä. Näin syntyi uusi ontologia LIIKO, joka julkaistiin kesällä 2018. LIIKOn käsitevalikoima laajeni edelleen, kun Väylävirasto, Suomen Rautatiemuseo ja Sanastokeskus aloittivat vuonna 2020 rautatieliikenteeseen liittyvän ontologiaprojektin. Päivitetty ontologia valmistui kesällä 2021.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät LIIKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska LIIKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten LIIKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain LIIKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Julkaisija

Kansalliskirjasto

Tekijä

Kansalliskirjasto
Sanastokeskus
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Suomen Rautatiemuseo
Väylävirasto

Kieli

Versio

$Id$

Muokkauspäivä

maanantai 28. kesäkuuta 2021 14:11:03

URI

http://www.yso.fi/onto/mero/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit