Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

LIIKO - Liikenteen ontologia

Beskrivning

Liikenteen ontologia LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle. Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Liikennevirasto ja Sanastokeskus lisäsivät MEROon tieliikenteen käsitteitä vuosina 2016–2018 toteutetussa projektissa, ja tämän työn tuloksena julkaistiin uusi ontologia LIIKO. Sittemmin LIIKOa on edelleen laajennettu: Väyläviraston, Suomen Rautatiemuseon ja Sanastokeskuksen yhteistyönä ontologiaan lisättiin rautatieliikenteen käsitteitä vuosina 2020–2021, ja vuosina 2021–2022 Väylävirasto ja Sanastokeskus toteuttivat projektin, jossa tarkistettiin LIIKOn merenkulkuun liittyvä osa ja lisättiin uusia käsitteitä. Työhön osallistui asiantuntijoita myös Forum Marinumista, Suomen merimuseosta ja Museovirastosta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät LIIKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska LIIKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten LIIKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain LIIKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Utgivare

Nationalbiblioteket i Finland

Författare

Finnish Railway Museum
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen
Trafikledsverket

Språk

Version

$Id$

Ändringsdatum

onsdag 27 april 2022 09:51:47

URI

http://www.yso.fi/onto/mero/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer