Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MAO/TAO - Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia

Description

Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia MAO/TAO soveltuu erityisesti museo- ja taideteollisuusalojen aineistojen kuvailuun. MAO/TAOn sisällön kehittämisestä vastaa Museovirasto.

MAO/TAO on MAOsta, TAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuva yhdistelmäontologia. Museoalan ontologian osuus MAO perustui alkujaan Museoviraston ylläpitämään Museoalan asiasanastoon, Taideteollisuusalan ontologian osuus TAO puolestaan Kuopion Muotoiluakatemian ylläpitämään Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi MAO/TAOn FinnONTO-projektissa (2003–2012) osallistujaorganisaatioiden tuella.Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto.

Museovirasto on päivittänyt ja laajentanut ontologiaa vuosina 2015–2023 yhteistyössä Sanastokeskuksen ja museoalan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kansalliskirjasto
Museovirasto
Sanastokeskus
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion muotoiluakatemia
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Language

Last modified

torstai 14. joulukuuta 2023 08:27:32

URI

http://www.yso.fi/onto/tao/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms