Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MAO/TAO - Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia

Description

Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia MAO/TAO soveltuu erityisesti museo- ja taideteollisuusalojen aineistojen kuvailuun. Taideteollisuusalan ontologian osuus TAO perustuu Kuopion Muotoiluakatemian ylläpitämään Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon, Museoalan ontologian osuus MAO puolestaan Museoviraston ylläpitämään Museoalan asiasanastoon. MAO/TAOn sisällön kehittämisestä vastaa Museovirasto.

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi TAOsta, MAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa (2003–2012) osallistujaorganisaatioiden tuella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto. Vuosina 2015–2022 Museovirasto on päivittänyt ja laajentanut ontologiaa yhteistyössä Sanastokeskuksen ja museoalan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kansalliskirjasto
Museovirasto
Sanastokeskus
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion muotoiluakatemia
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Language

Last modified

maanantai 19. joulukuuta 2022 13:13:07

URI

http://www.yso.fi/onto/tao/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms