Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin

Description

I MAO/TAO kombineras två specialontologier: Ontologi för museibranschen MAO och Konstindustriella ontologin TAO. MAO/TAO passar särskilt för innehållsbeskrivning av materialet på konstindustriella eller museibranschen. Museiverket har ansvaret för ontologins innehåll och dess utveckling.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Museiverket
Nationalbiblioteket i Finland
Savonia yrkeshögskola, Kuopio designakademi
Terminologicentralen

Language

Last modified

torsdag 14 december 2023 08:27:32

URI

http://www.yso.fi/onto/tao/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms