Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

MAO/TAO - Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia

Govvádus

Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia MAO/TAO soveltuu erityisesti museo- ja taideteollisuusalojen aineistojen kuvailuun. MAO/TAOn sisällön kehittämisestä vastaa Museovirasto.

MAO/TAO on MAOsta, TAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuva yhdistelmäontologia. Museoalan ontologian osuus MAO perustui alkujaan Museoviraston ylläpitämään Museoalan asiasanastoon, Taideteollisuusalan ontologian osuus TAO puolestaan Kuopion Muotoiluakatemian ylläpitämään Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi MAO/TAOn FinnONTO-projektissa (2003–2012) osallistujaorganisaatioiden tuella.Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto.

Museovirasto on päivittänyt ja laajentanut ontologiaa vuosina 2015–2023 yhteistyössä Sanastokeskuksen ja museoalan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kansalliskirjasto
Museovirasto
Sanastokeskus
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion muotoiluakatemia
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Giella

Maŋimuš rievdaduvvon

torstai 14. joulukuuta 2023 08:27:32

URI

http://www.yso.fi/onto/tao/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat