Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

MeSH / FinMeSH
Medical Subject Headings (MeSH)

DESCRIPTION

Medical Subject Headings eli MeSH on lääketieteellinen tesaurus eli jäsennelty asiasanasto. Tämä SKOS-muotoinen versio perustuu vuoden 2021 MeSHiin ja sisältää myös suomenkielisen käännöksen MeSHistä (FinMeSH).
FinMeSH on alunperin Lääkäriseura Duodecimin tuottama, mutta nykyisin ylläpito tapahtuu Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjasto Terkossa. Lisäksi mukana ovat ruotsinkieliset termit SweMeSH 2021:stä, jonka on tuottanut Karolinska Institutet.
MeSHin on alunperin julkaissut National Library of Medicine (USA).

CREATOR

Helsingin yliopiston kirjasto
Kansalliskirjasto
Karolinska Institutet
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
The U.S. National Library of Medicine

LAST MODIFIED

maanantai 3. toukokuuta 2021 14:25:36

URI

http://www.yso.fi/onto/mesh/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms