Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MeSH / FinMeSH
Medical Subject Headings (MeSH)

Description

Medical Subject Headings eli MeSH on lääketieteellinen tesaurus eli jäsennelty asiasanasto. Tämä SKOS-muotoinen versio perustuu vuoden 2022 MeSHiin ja sisältää myös suomenkielisen käännöksen MeSHistä (FinMeSH).
MeSHin on alunperin julkaissut National Library of Medicine (USA), joka edelleen ylläpitää ja päivittää sanastoa.
FinMeSH on alunperin Lääkäriseura Duodecimin tuottama, mutta nykyisin vuosittainen ylläpito tapahtuu Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjasto Terkossa. Lisäksi mukana ovat ruotsinkieliset termit SweMeSH 2022:stä, jonka on tuottanut Karolinska Institutet.

Creator

Helsingin yliopiston kirjasto
Kansalliskirjasto
Karolinska Institutet
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
The U.S. National Library of Medicine

Last modified

tiistai 12. huhtikuuta 2022 13:34:15

URI

http://www.yso.fi/onto/mesh/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms