Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MeSH / SweMeSH
Medical Subject Headings (MeSH)

Description

Medical Subject Headings (MeSH) är kontrollerad vokabulär inom disciplinet medicin. Denna SKOS-version baserar sig på 2024 versionen av MeSH och innehåller också den finska översättningen av MeSH (FinMeSH).
MeSH är ursprungligen publicerad av National Library of Medicine (USA), som uppdaterar den årligen.
FinMeSH är ursprungligen producerad av Finska Läkarföreningen Duodecim, senare årliga uppdateringar sker vid Helsingfors universitet Campusbiblioteket i Mejlans.
Svenskspråkiga termer från SweMeSH 2024 finns med, som är producerad av Karolinska Institutet.

Creator

Finska Läkarföreningen Duodecim
Helsingfors Universitets Bibliotek
Karolinska Institutet
Nationalbiblioteket i Finland
The U.S. National Library of Medicine

Last modified

onsdag 26 juni 2024 10:49:07

URI

http://www.yso.fi/onto/mesh/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms