Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

MeSH / SweMeSH
Medical Subject Headings (MeSH)

DESCRIPTION

Medical Subject Headings eli MeSH on lääketieteellinen tesaurus eli jäsennelty asiasanasto. Tämä SKOS-muotoinen versio perustuu vuoden 2021 MeSHiin ja sisältää myös suomenkielisen käännöksen MeSHistä (FinMeSH).
FinMeSH on alunperin Lääkäriseura Duodecimin tuottama, mutta nykyisin ylläpito tapahtuu Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjasto Terkossa. Lisäksi mukana ovat ruotsinkieliset termit SweMeSH 2021:stä, jonka on tuottanut Karolinska Institutet.
MeSHin on alunperin julkaissut National Library of Medicine (USA).
Medical Subject Headings (MeSH) is a structured thesaurus in the domain of medicine. This version of MeSH in SKOS format is based on the year 2021 version of MeSH and includes the Finnish translation of MeSH (FinMesh).
FinMeSH was originally produced by the Finnish Medical Society Duodecim and has been later updated at the Meilahti Campus Library of University of Helsinki. The vocabulary also includes Swedish terms from the SweMeSH 2021 thesaurus created by Karolinska Institute.
MeSH is originally published by the US National Library of Medicine.

CREATOR

Finska Läkarföreningen Duodecim
Helsingfors Universitets Bibliotek
Karolinska Institutet
Nationalbiblioteket i Finland
The U.S. National Library of Medicine

LAST MODIFIED

måndag 3 maj 2021 14:25:36

URI

http://www.yso.fi/onto/mesh/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms