Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

MeSH / SweMeSH
Medical Subject Headings (MeSH)

Govvádus

Medical Subject Headings (MeSH) är kontrollerad vokabulär inom disciplinet medicin. Denna SKOS-version baserar sig på 2022 versionen av MeSH och innehåller också den finska översättningen av MeSH (FinMeSH).
MeSH är ursprungligen publicerad av National Library of Medicine (USA), som uppdaterar den årligen.
FinMeSH är ursprungligen producerad av Finska Läkarföreningen Duodecim, senare årliga uppdateringar sker vid Helsingfors universitet Campusbiblioteket i Mejlans.
Svenskspråkiga termer från SweMeSH 2022 finns med, som är producerad av Karolinska Institutet.

Dahkki

Finska Läkarföreningen Duodecim
Helsingfors Universitets Bibliotek
Karolinska Institutet
Nationalbiblioteket i Finland
The U.S. National Library of Medicine

Maŋimuš rievdaduvvon

tisdag 12 april 2022 13:34:15

URI

http://www.yso.fi/onto/mesh/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat