Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

Metadataordlista

Kuvaus

Metadataordlistan är en helhet av termer och uttryck som behövs vid beskrivning av material och aktörer, och den innehåller terminologi i enlighet med RDA-beskrivningsanvisningar. Användning av vokabulären standardiserar produktionen av beskrivande metadata och förenhetligar beskrivningen för att främja effektiv informationssökning.

Den strukturella hierarkin i Metadataordlistan grundar sig på de kategorier som finns i LRM (IFLA Library Reference Model) -begreppsmodellen: verk, uttryck, manifestation, exemplar, person, institution, familj/släkt, samt relationer mellan dessa.

Termen verk hänvisar till ett självständigt intellektuellt eller konstnärligt innehåll.

Termen uttryck hänvisar till ett intellektuellt eller konstnärligt förverkligande av ett verk, i form av ljud, bild, rörelse, bokstäver, musiknotation etc.

Termen manifestation hänvisar till en fysisk gestalt som ett uttryck av ett verk har fått (t.ex. cd-ljudskiva, bok, kartblad, PDF-fil)

Termen exemplar hänvisar till ett enskilt förverkligande av en manifestation (t.ex. en enskild bok eller en cd-ljudskiva i ett biblioteks samling)

Termen person hänvisar till en individ eller identitet skapad av en individ (enskilt eller tillsammans med en eller flera andra individer)

Termen institution hänvisar till en organisation eller en grupp personer och/eller organisationer, som är kända med ett visst namn och som fungerar eller kan fungera som en helhet.

Termen familj/släkt hänvisar till två eller flera personer förenade av ett släktskapsförhållande, äktenskap, adoption, registrerat parförhållande eller en dylik juridisk ställning, eller som i övrigt uppträder som en familj.

Begreppsmodellens kategorier och de tillhörande beskrivningselementen utgör i Metadataordlistan grupper, till vilka ett eller flera begrepp hör. Varje begrepp är inkluderat i någon grupp.

Sökningar riktas mot både grupper och begrepp. I den alfabetiska listan syns enbart begreppens termer.

Tekijä

Nationalbiblioteket i Finland

Kieli

Muokkauspäivä

tisdag 19 september 2023 05:00:59

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit