Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

Metatietosanasto

Kuvaus

Metatietosanasto on aineistojen ja toimijoiden kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus, joka sisältää RDA-kuvailusääntöjen mukaista terminologiaa. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.

Metatietosanaston rakenteellinen hierarkia perustuu LRM (IFLA Library Reference Model) -käsitemallin mukaisiin kategorioihin: teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö, suku sekä niiden väliset suhteet.

Termi teos viittaa itsenäiseen tiedolliseen tai taiteelliseen sisältöön.

Termi ekspressio viittaa teoksen tiedolliseen tai taiteelliseen toteutukseen, joka voi olla muodoltaan ääntä, kuvaa, liikettä, kirjaimista koostuva, musiikkinuotinnos jne.

Termi manifestaatio viittaa teoksen ekspression saamaan ilmiasuun (esim. CD-äänilevy, kirja, karttalehti, PDF-tiedosto)

Termi kappale viittaa yksittäiseen manifestaation toteutumaan (esim. yksittäinen kirja, CD-äänilevy kirjaston kokoelmissa)

Termi henkilö viittaa yksilöön tai yksilön (yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun yksilön kanssa) luomaan identiteettiin.

Termi yhteisö viittaa organisaatioon tai ryhmään henkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tunnetaan tietyllä nimellä, ja jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena.

Termi suku viittaa kahteen tai useampaan henkilöön, joita yhdistää sukulaisuussuhde, avioliitto, adoptio, rekisteröity parisuhde tai vastaava oikeudellinen asema, tai jotka muuten esiintyvät perheenä

Käsitemallin mukaiset kategoriat ja niihin kuuluvat kuvailuelementit ovat Metatietosanastossa ryhmiä, joihin yksi tai useampi käsite kuuluu. Jokainen käsite on sisällytetty johonkin ryhmään.

Haku kohdistuu sekä ryhmiin että käsitteisiin. Aakkosellisessa listauksessa näkyvät vain käsitteiden termit.

Sanasto ei sisällä kuvailuohjeita. Kirjastoaineistojen osalta kuvailuohjeet on saatavana RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla -sivustolta.

Ehdotuksia uusiksi termeiksi voi lähettää tämän sivun ylälaidan palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen met-sanasto@helsinki.fi.

Tekijä

Kansalliskirjasto

Kieli

Muokkauspäivä

perjantai 8. joulukuuta 2023 06:05:24

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit