skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
MUSO - Musiikin ontologia
DESCRIPTION
Musiikin ontologia MUSO on kehitetty musiikin kuvaamiseen, perustuen suomenkieliseen Musiikin asiasanastoon MUSA sekä ruotsinkieliseen sanastoon Specialtesaurus för musik (CILLA). Asiasanastosta muodostettiin MUSO-ontologia FinnONTO-projektin puitteissa. Ontologian sisällöstä vastaa Kansalliskirjasto.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MUSO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MUSO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MUSO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MUSOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
FinnONTO-konsortio
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
perjantai 7. joulukuuta 2018 15:01:59
RELATION
HOMEPAGE
OWL:IMPORTS
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/muso/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms