skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
OIKO - Oikeushallinnon ontologia
DESCRIPTION
Oikeushallinnon ontologia on oikeushallinnon Asseri-asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Oikeushallinnon ontologian tavoitteena on tukea oikeushallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan yhtenäistämistä, edistää semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta ja helpottaa tiedon hakemista. Oikeushallinnon ontologiassa on noin 1850 käsitettä, jotka on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
Kansalliskirjasto
Oikeusministeriö
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen edustajat
LANGUAGE
VERSION
2017/06/22
LICENSE
LAST MODIFIED
maanantai 14. elokuuta 2017 11:19:28
RELATION
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/oiko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms