Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

OIKO - Oikeushallinnon ontologia

Description

Oikeushallinnon ontologia on oikeushallinnon Asseri-asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Oikeushallinnon ontologian tavoitteena on tukea oikeushallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan yhtenäistämistä, edistää semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta ja helpottaa tiedon hakemista. Oikeushallinnon ontologiassa on noin 1850 käsitettä, jotka on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Kansalliskirjasto
Oikeusministeriö
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen edustajat

Language

Version

2017/06/22

Last modified

maanantai 14. elokuuta 2017 11:19:28

URI

http://www.yso.fi/onto/oiko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms