Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

OIKO - Oikeushallinnon ontologia

Govvádus

Oikeushallinnon ontologia on oikeushallinnon Asseri-asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Oikeushallinnon ontologian tavoitteena on tukea oikeushallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan yhtenäistämistä, edistää semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta ja helpottaa tiedon hakemista. Oikeushallinnon ontologiassa on noin 1850 käsitettä, jotka on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Kansalliskirjasto
Oikeusministeriö
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen edustajat

Giella

Veršuvdna

2017/06/22

Maŋimuš rievdaduvvon

maanantai 14. elokuuta 2017 11:19:28

URI

http://www.yso.fi/onto/oiko/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat