Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

OMA - Ontologi för mediekonst

Govvádus

OMA – Ontologin för mediekonst är en trespråkig (finska, svenska, engelska) specialontologi för mediekonst och den baserar sig på Allmän finländsk ontologi ALLFO. Ontologin skildrar mediekonstens mångfald, dess genrer och parallella konstformer, samt dess centrala tekniska, estetiska och tematiska frågor. Ontologin har utvecklats med hjälp av internationella ordlistor, litteratur samt mediekonstspecialisters kunnande.

OMA-ontologin har sammanställts av Mediakulturföreningen M-cult som en del av projektet MEHI – Mediekonstens historia i Finland under åren 2021–2022. Projektet koordineras av Nätverket för Mediakonst i Finland.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

M-Cult

Maŋimuš rievdaduvvon

måndag 7 november 2022 10:23:29

URI

http://www.yso.fi/onto/oma/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat