Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

PTO - Ontologi för geografisk information

Description

Ontologi för geografisk information (PTO) innehåller Allmän finländsk ontologi (ALLFO, version 2019.3.Cicero)) och kompletterande rumsliga begrepp. De rumsliga begreppen är härledd från Geoinformatik-ordlista (TSK 51, 4. upplagan), Geodesi-ordlista (opublicerad), sökord-listan i Paikkatietohakemisto och Kommissionens förordningarna 1089/2010 och 1253/2013 om interoperabilitet för rumsliga datatjänster. De senare begreppen är rumsliga objekttyper i enlighet med INSPIRE-direktivet.

Publisher

Lantmäteriverket

Creator

Lantmäteriverket
Nätverket för geografisk information
Terminologicentralen TSK

Last modified

tisdag 28 september 2021 15:24:43

URI

http://paikkatiedot.fi/def/1001000/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms