Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

PTO - Ontologi för geografisk information

Beskrivning

Ontologi för geografisk information (PTO) innehåller Allmän finländsk ontologi (ALLFO, version 2019.3.Cicero)) och kompletterande rumsliga begrepp. De rumsliga begreppen är härledd från Geoinformatik-ordlista (TSK 51, 4. upplagan), Geodesi-ordlista (opublicerad), sökord-listan i Paikkatietohakemisto och Kommissionens förordningarna 1089/2010 och 1253/2013 om interoperabilitet för rumsliga datatjänster. De senare begreppen är rumsliga objekttyper i enlighet med INSPIRE-direktivet.

Utgivare

Lantmäteriverket

Författare

Lantmäteriverket
Nätverket för geografisk information
Terminologicentralen TSK

Ändringsdatum

tisdag 28 september 2021 15:24:43

URI

http://paikkatiedot.fi/def/1001000/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer