skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
PUHO - Puolustushallinnon ontologia
BESKRIVNING
Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston
pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen
liittyvää käsitteistöä. Asiasanasto on ollut käytössä vuodesta 2000 ja se on
ontologisoitu FinnONTO-projektissa vuonna 2011.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät PUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska PUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten PUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain PUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Försvarsmakten
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
SPRÅK
VERSION
2012-06-06 11:53:02Z (r23523)
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
måndag 14 augusti 2017 11:21:28
RELATION
HEMSIDA
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/puho/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer