Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto

Govvádus

Suomalainen esityskokoonpanosanasto (SEKO) on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

Sanasto on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi esityskokoonpanon ilmaisemiseen MARC 21:n bibliografisten tietueiden ja auktoriteettitietueiden kentässä 382, mutta sitä voi käyttää myös esittäjähuomautuksissa (MARC 21:n bibliografisten tietueiden kentässä 511). Sanasto on käytettävissä sekä RDA-kuvailuohjeiden että vanhojen suomalaisten luettelointisääntöjen mukaisissa tietueissa.

SEKO perustuu soitinnimien ohjeluetteloon Aidatrumpetista zimbalomiin. Ohjeluettelon rakenne on täysin uudistettu, sanastoon on lisätty uusia termejä ja joitakin vanhoja termejä on poistettu.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Helsingin yliopiston kirjasto
Kansalliskirjasto
Valtakunnallinen musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmä

Giella

MARC-dovddaldat

seko/fin

URI

http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat