Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

FGF - Finländsk genre- och formlista
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto

DESCRIPTION

Finländsk genre- och formlista (FGF) är en tvåspråkig vokabulär med termer som används för att ange form och genre vid beskrivningen av material.

FGF har sammanställts och upprätthålls av en arbetsgrupp för genre- och formtermer som verkar inom Expertgruppen för innehållsbeskrivning, och till vilken medlemmar från bibliotekssektorns olika områden hör.

Förslag till nya termer och ändringar i FGF ges med blanketten för begreppsförslag till Allärs och ALLFO genom att ange i förklaringsfältet att förslaget gäller FGF.

PUBLISHER

Kansalliskirjasto

CREATOR

Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä

CREATED

onsdag 16 maj 2018 00:00:00

LAST MODIFIED

tisdag 2 mars 2021 01:03:48

SKOSMOS:MARCSOURCECODE

slm/swe

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms