skip to main content
| suomeksi in English

Välkommen till Finto-service!

Finto är en finländsk tesaurus- och ontologiservice som erbjuder möjlighet att publicera och använda terminologier. Servicen erbjuder också gränssnitt för utnyttjande av ontologier i andra program.

Tillgängliga tesaurusar och ontologier