Hoppa till innehållet

Information

Finto.fi är en öppen service för publicering och användning av samverkansfrämjande tesaurer, ontologier och klassifikationer. Finto.fi erbjuder ett användargränssnitt för bläddring i vokabulärerna, samt öppna gränssnitt för användning av vokabulärerna i andra applikationer. På Finto AI hittar du också ett användargränssnitt och ett API för automatisk innehållsbeskrivning.

Finto.fi utvecklas som en del av Nationalbibliotekets Finto-service. Mer information samt kontaktuppgifter finns i Finto-servicens kundwiki. Kontakta utvecklarna av Finto om du stöter på problem eller om du har utvecklingsidéer för servicen.

Finto-servicen är i utbredd användning inom finländska organisationer för kulturarv och för offentlig förvaltning. Till den internationella användarkretsen av Fintos verktyg hör bl.a. UNESCO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Du kan läsa Fintos användarberättelser här. Dela också din egen berättelse med oss och med andra!

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allmän finländsk ontologi och ALLFO-orter via Förslagssystemet. Begreppsförslag som är under behandling kan du söka i YSE-vokabulären i Finto. Förslag gällande andra vokabulärer och ontologier i Finto kan du skicka via Respons-sidan.

Tillgänglighetsutlåtande

Finto visuella yttre formgiven av Hahmo Design

Skosmos-version v2.11