Hoppa till innehållet

Information

Finto.fi är en öppen service för publicering och användning av samverkansfrämjande tesaurer, ontologier och klassifikationer. Finto.fi erbjuder ett användargränssnitt för bläddring i vokabulärerna, samt öppna gränssnitt för användning av vokabulärerna i andra applikationer. På Finto AI hittar du också ett användargränssnitt och ett API för automatisk innehållsbeskrivning.

Finto.fi utvecklas som en del av Nationalbibliotekets Finto-service. Mer information samt kontaktuppgifter finns i Finto-servicens kundwiki. Kontakta utvecklarna av Finto om du stöter på problem eller om du har utvecklingsidéer för servicen.

Finto-servicen är i utbredd användning inom finländska organisationer för kulturarv och för offentlig förvaltning. Till den internationella användarkretsen av Fintos verktyg hör bl.a. UNESCO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Du kan läsa Fintos användarberättelser här. Dela också din egen berättelse med oss och med andra!

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO - Allmän finländsk ontologi och ALLFO-orter med förslagsblanketten längst ner på ontologiernas framsidor. Du kan också föreslå ändringar till begrepp i ALLFO och ALLFO-orter via den ändringsblankett som finns på varje begreppssida i dessa ontologier. Begreppsförslag som är under behandling kan du söka i YSE-vokabulären i Finto. Förslag gällande andra vokabulärer och ontologier i Finto kan du skicka via Respons-sidan.

Tillgänglighetsutlåtande

Finto visuella yttre formgiven av Hahmo Design

Skosmos-version 2.17