skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
TERO - Finnish Ontology of Health and Welfare
DESCRIPTION
TERO eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on käytössä mm. avoimessa julkaisuarkisto Julkarissa. TERO laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä.

Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on
määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana.
PUBLISHER
National Library of Finland
CREATOR
National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)
The Finnish Terminology Centre TSK
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
Thursday, February 13, 2020 14:17:50
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms