skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
TERO - Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia
DESCRIPTION
TERO eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on käytössä mm. avoimessa julkaisuarkisto Julkarissa. TERO laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä.

Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on
määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
torstai 13. helmikuuta 2020 14:17:50
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms