Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

TERO - Ontologi för hälsa och välfärd

Description

Ontologin för hälsa och välfärd (TERO) används bland annat i det öppna publikationsarkivet Julkari. TERO utvidgar ALLFO (Allmän finländsk ontologi) med begrepp inom hälso- och sjukvården.

TERO innehåller alla begrepp i ordlistan för hälsofrämjande (TESA/HPMULTI), alla begrepp i Stakes ämnesordslista Stameta, delar av Arbetshälsoinstitutets ordlista samt cirka 2 500 MeSH-begrepp. För dessa har det definierats ekvivalenter till ALLFO-begreppen och till varandra, och alla begrepp har sin plats i ALLFO-hierarkin. Även de ursprungliga associativa relationerna (related) finns med.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Institutet för hälsa och välfärd
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

Last modified

fredag 28 maj 2021 17:16:35

URI

http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms