Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

TERO - Ontologi för hälsa och välfärd

DESCRIPTION

TERO eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on käytössä mm. avoimessa julkaisuarkisto Julkarissa. TERO laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä.

Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on
määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana.

PUBLISHER

Nationalbiblioteket i Finland

CREATOR

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Institutet för hälsa och välfärd
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

VERSION

$Id$

LAST MODIFIED

onsdag 10 februari 2021 13:35:50

URI

http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms