Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

Tietotermit

Description

Begreppen inom informationshantering är centrala för språkbruket i all informationsbaserad verksamhet. Informationstermer är en terminologisk ordlista inom informationshantering avsedd för allmänt bruk. Ordlistan innehåller cirka 140 termer inom informationshantering med definitioner och begreppsdiagram. Begreppsdiagrammen omfattar länkar till respektive definitioner. Ordlistan har översatts till svenska och engelska.

Syftet med ordlistan är att förtydliga kommunikation samt stöda informationshantering och interoperabilitet i en informationsmiljö som förändras snabbt. Projektet med ordlistan initierades av Finansministeriet och genomfördes av Lingsoft Language Services Ab och Tietojohtaminen ry. Sakkunniga inom informationshantering från både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn har gett sina synpunkter på ordlistan. Ordlistan upprätthålls tillsammans med JHS-rekommendationerna för den offentliga förvaltningen. Användare uppmuntras till att lägga fram utvecklingsförslag via Fintos responsformulär eller med e-post.

Creator

Finansministeriet
Lingsoft Language Services Ab
Tietojohtaminen ry

Last modified

tisdag 23 oktober 2018 07:35:39

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:tt:

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms