skip to main content

Finto

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
Tietotermit
KUVAUS
Begreppen inom informationshantering är centrala för språkbruket i all informationsbaserad verksamhet. Informationstermer är en terminologisk ordlista inom informationshantering avsedd för allmänt bruk. Ordlistan innehåller cirka 140 termer inom informationshantering med definitioner och begreppsdiagram. Begreppsdiagrammen omfattar länkar till respektive definitioner. Ordlistan har översatts till svenska och engelska.

Syftet med ordlistan är att förtydliga kommunikation samt stöda informationshantering och interoperabilitet i en informationsmiljö som förändras snabbt. Projektet med ordlistan initierades av Finansministeriet och genomfördes av Lingsoft Language Services Ab och Tietojohtaminen ry. Sakkunniga inom informationshantering från både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn har gett sina synpunkter på ordlistan. Ordlistan upprätthålls tillsammans med JHS-rekommendationerna för den offentliga förvaltningen. Användare uppmuntras till att lägga fram utvecklingsförslag via Fintos responsformulär eller med e-post.
TEKIJÄ
Finansministeriet
Lingsoft Language Services Ab
Tietojohtaminen ry
KIELI
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
tisdag 23 oktober 2018 07:35:39
TYYPPI
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:tt:

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit