Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

Tietotermit

Beskrivning

Begreppen inom informationshantering är centrala för språkbruket i all informationsbaserad verksamhet. Informationstermer är en terminologisk ordlista inom informationshantering avsedd för allmänt bruk. Ordlistan innehåller cirka 140 termer inom informationshantering med definitioner och begreppsdiagram. Begreppsdiagrammen omfattar länkar till respektive definitioner. Ordlistan har översatts till svenska och engelska.

Syftet med ordlistan är att förtydliga kommunikation samt stöda informationshantering och interoperabilitet i en informationsmiljö som förändras snabbt. Projektet med ordlistan initierades av Finansministeriet och genomfördes av Lingsoft Language Services Ab och Tietojohtaminen ry. Sakkunniga inom informationshantering från både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn har gett sina synpunkter på ordlistan. Ordlistan upprätthålls tillsammans med JHS-rekommendationerna för den offentliga förvaltningen. Användare uppmuntras till att lägga fram utvecklingsförslag via Fintos responsformulär eller med e-post.

Författare

Finansministeriet
Lingsoft Language Services Ab
Tietojohtaminen ry

Ändringsdatum

tisdag 23 oktober 2018 07:35:39

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:tt:

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer