Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

UDC Summary
UDC Sammandrag

Beskrivning

Den flerspråkiga UDK Sammandrag (UDC Summary, förkortad udcS) är ett urval av 2600 klasser från databasen UDC Master Reference File (UDC MRF) som innehåller över 70 000 klasser. Urvalet omfattar huvudtal, tilläggstal, och specialtilläggsstal och täcker jämnt alla områden som finns i schemat. UDC Summary uppdateras årligen från den senaste versionen av UDC.

UDC Summary finns i en flerspråkig databas som speglar UDC MRF databasens struktur och i detta avseende representerar den en full täckning av alla informationsområden som är inkluderade i klassifikationen och den kan användas för demonstration av UDK för utbildning, forskning, informationsorganisation och -sökning.

Planen för UDK är att inkludera så många språk som möjligt och länkningar till andra kunskapsorganisationssystem, och att denna data är fritt tillgänglig i olika standardformat.

Sedan år 2011 har UDC Summary varit tillgänglig som länkad data (SKOS) från http://udcdata.info/. Berikningen av datan med olika språk och länkningar är beroende av frivilliga satsningar från världsomfattande användargrupper.

Rättigheter

UDC Summary är immateriell egendom tillhörande UDC Consortium och publicerades första gången i oktober 2009 (uppdaterad senast 2012) med Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 licens. Med denna licens kan du kopiera och återanvända innehållet i UDK Sammandrag på villkor att verket tillskrivs UDC Consortium. All vidaredistribution måste ske med samma licens.

Ändringsdatum

onsdag 25 november 2020 07:53:14

Anmärkning

URI

http://udcdata.info/udc-schema

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer