Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

ALLFO-tid

Description

ALLFO-tid är en tvåspråkig allmän begreppsapparat för kronologiska termer. Vokabulären innehåller tidsavsnitt efter vår tideräknings början med årtiondens exakthet fram till år 3000, och tidsavsnitt före vår tideräknings början med århundradens exakthet fram till år 3000 f.Kr. Ämnesord som beskriver kultur- kontextuell tid (t.ex. autonoma tiden, tidig medeltid) ingår i ALLFO-ontologin.
ALLFO-tid är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer mellan begreppen. Utöver de föredragna termformerna inkluderar vokabulären även hänvisningstermer, samt begynnelse- och slutdatum för tidsavsnitten.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Nationalbiblioteket i Finland

Language

Last modified

lördag 7 oktober 2023 05:18:02

MARC source code

yso/swe

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/aika

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms