Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

ALLFO-orter

Govvádus

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationerna anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska ortnamnen har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och annan information. De har också typindelats i enlighet med ortnamnsregistret. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata. Positionsinformation för orterna är hämtad från antingen Ortnamnsregistret (finländska orter) eller Wikidata.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

ALLFO-orter baserar sig på de geografiska namn som finns i Allärs - Allmän tesaurus på svenska och dess finskspråkiga motsvarighet YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. Begreppen i ALLFO-orter är länkade till motsvarande begrepp i Allärs och YSA.

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO-orter med förslagsblanketten längst ner på den här sidan. Du kan också föreslå ändringar till begrepp i ALLFO-orter via den ändringsblankett som finns på varje begreppssida. Begreppsförslag som är under behandling finns också i Finto.

Olggosaddi

Nationalbiblioteket i Finland

Dahkki

Nationalbiblioteket i Finland

Vuoigatvuođat

Erkännande CC 4.0-licens för data ur Lantmäteriverkets ortnamnsregister, till övriga delar CC0-licens.

Giella

Maŋimuš rievdaduvvon

torsdag 13 juni 2024 05:21:13

MARC-dovddaldat

yso/swe

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/places

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat