Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

ALLFO-orter

Ämnesområde

Beskrivning

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationerna anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska ortnamnen har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och annan information. De har också typindelats i enlighet med ortnamnsregistret. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata. Positionsinformation för orterna är hämtad från antingen Ortnamnsregistret (finländska orter) eller Wikidata.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

ALLFO-orter baserar sig på de geografiska namn som finns i Allärs - Allmän tesaurus på svenska och dess finskspråkiga motsvarighet YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. Begreppen i ALLFO-orter är länkade till motsvarande begrepp i Allärs och YSA.

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO-orter med förslagsblanketten längst ner på den här sidan. Du kan också föreslå ändringar till begrepp i ALLFO-orter via den ändringsblankett som finns på varje begreppssida. Begreppsförslag som är under behandling finns också i Finto.

Utgivare

Nationalbiblioteket i Finland

Författare

Nationalbiblioteket i Finland

Rättigheter

Erkännande CC 4.0-licens för data ur Lantmäteriverkets ortnamnsregister, till övriga delar CC0-licens.

Språk

Ändringsdatum

söndag 14 juli 2024 05:41:37

MARC-kod

yso/swe

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/places

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer