Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

YSO places

Ämnesområde

Beskrivning

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Paikoille on haettu sijaintitiedot joko Paikannimirekisteristä (suomalaiset paikat) tai Wikidatasta. Suomalaiset paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Käsitteiden nimimuodot on tarkistettu auktorisoiduista lähteistä ja ne ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

YSO-paikat pohjautuu yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) sekä sen ruotsinkielisen vastineen (Allärs) maantieteellisiin käsitteisiin. YSO-paikkojen käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin
käsitteisiin.

Voit ehdottaa uusia käsitteitä YSO-paikkoihin sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella. Jos haluat ehdottaa muutosta YSO-paikkojen käsitteeseen, muutosehdotuslomake löytyy käsitteen tietojen yhteydestä. Käsittelyssä olevia käsite-ehdotuksia voit selata myös Fintossa.
ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationerna anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska ortnamnen har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och annan information. De har också typindelats i enlighet med ortnamnsregistret. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata. Positionsinformation för orterna är hämtad från antingen Ortnamnsregistret (finländska orter) eller Wikidata.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

ALLFO-orter baserar sig på de geografiska namn som finns i Allärs - Allmän tesaurus på svenska och dess finskspråkiga motsvarighet YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. Begreppen i ALLFO-orter är länkade till motsvarande begrepp i Allärs och YSA.

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO-orter med förslagsblanketten längst ner på den här sidan. Du kan också föreslå ändringar till begrepp i ALLFO-orter via den ändringsblankett som finns på varje begreppssida. Begreppsförslag som är under behandling finns också i Finto.

Utgivare

National Library of Finland

Författare

National Library of Finland

Rättigheter

CC BY 4.0 licence for the data from the Finnish Geographic Names Registry of the National Land Survey of Finland. Otherwise, the licence is CC0.

Språk

Ändringsdatum

Saturday, July 13, 2024 05:42:45

MARC-kod

yso/eng

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/places

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer