Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

ALLFO - Allmän finländsk ontologi
ALLFO - Allmän finländsk ontologi ALLFO

Subject

Description

Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Varje begrepp i ALLFO hör till en eller flera tematiska grupper. En del av begreppen hör dessutom till en egen grupperande begreppshelhet (t.ex. kläder enligt material).

Begreppen i ALLFO är, i enlighet med tesaurusstandarderna, oftast substantiv i pluralform. I singularform står t.ex. ämnesord, abstrakta begrepp och termer som beskriver aktivitet. En del termer har olika betydelser i singular- och pluralform, t.ex. ordet balett hänvisar till en konstform och baletter till enskilda konstverk.

Geografiska namn finns i en separat vokabulär, ALLFO-orter.

ALLFO baserar sig på Allärs - Allmän tesaurus på svenska och YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. I anslutning till begreppen i ALLFO anges länkar till motsvarande termer i Allärs och YSA. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH).
Datamodell för ALLFO

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO med förslagsblanketten längst ner på den här sidan. Du kan också föreslå ändringar till ALLFO-begrepp via den ändringsblankett som finns på varje ALLFO-begreppssida. Begreppsförslag som är under behandling finns också i Finto.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

Source

YSO vuođđuduvvá almmolaš suopmelaš áššesátnerádjui (YSA) ja almmolaš ruoŧagielat tesaurusii (Allärs).
YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs).

Last modified

onsdag 8 februari 2023 01:06:02

MARC source code

yso/swe

skosmos:shortName

Allfo

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms