Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

ALLFO - Allmän finländsk ontologi

Fáddá

Govvádus

Allmän finländsk ontologi - ALLFO är en fyrspråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Varje begrepp i ALLFO hör till en eller flera tematiska grupper. En del av begreppen hör dessutom till en egen grupperande begreppshelhet (t.ex. kläder enligt material).

Begreppen i ALLFO är, i enlighet med tesaurusstandarderna, oftast substantiv i pluralform. I singularform står t.ex. ämnesord, abstrakta begrepp och termer som beskriver aktivitet. En del termer har olika betydelser i singular- och pluralform, t.ex. ordet balett hänvisar till en konstform och baletter till enskilda konstverk.

Geografiska namn finns i en separat vokabulär, ALLFO-orter.

ALLFO baserar sig på Allärs - Allmän tesaurus på svenska och YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. I anslutning till begreppen i ALLFO anges länkar till motsvarande termer i Allärs och YSA. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH).
Datamodell för ALLFO

Du kan föreslå nya begrepp till ALLFO med förslagsblanketten längst ner på den här sidan. Du kan också föreslå ändringar till ALLFO-begrepp via den ändringsblankett som finns på varje ALLFO-begreppssida. Begreppsförslag som är under behandling finns också i Finto.

Olggosaddi

Nationalbiblioteket i Finland

Dahkki

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

Gáldu

ALLFO grundar sig på den allmänna finländska tesaurusen YSA och dess svenskspråkiga motsvarighet Allärs.

Maŋimuš rievdaduvvon

lördag 18 maj 2024 05:59:59

MARC-dovddaldat

yso/swe

skosmos:shortName

Allfo

URI

http://www.yso.fi/onto/yso/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat