skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
ALLFO - Allmän finländsk ontologi
ALLFO - Allmän finländsk ontologi ALLFO
SUBJECT
DESCRIPTION
Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Varje begrepp i ALLFO hör till en eller flera tematiska grupper. En del av begreppen hör dessutom till en egen grupperande begreppshelhet (t.ex. kläder enligt material).

Begreppen i ALLFO är, i enlighet med tesaurusstandarderna, oftast substantiv i pluralform. I singularform står t.ex. ämnesord, abstrakta begrepp och termer som beskriver aktivitet. En del termer har olika betydelser i singular- och pluralform, t.ex. ordet balett hänvisar till en konstform och baletter till enskilda konstverk.

Geografiska namn finns i en separat vokabulär, ALLFO-orter.

ALLFO baserar sig på Allärs - Allmän tesaurus på svenska och YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. I anslutning till begreppen i ALLFO anges länkar till motsvarande termer i Allärs och YSA. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH).
Datamodell för ALLFO

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO med denna blankett. Begreppsförslag som är under behandling kan du också söka i Finto.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
SOURCE
YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs).
LICENSE
LAST MODIFIED
fredag 18 september 2020 02:47:43
RELATION
TYPE
SKOSMOS:MARCSOURCECODE
yso/swe
SKOSMOS:SHORTNAME
Allfo
URI http://www.yso.fi/onto/yso/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms